Rzeszów, dnia 29 września 2016 roku


 

Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię
w diagnozowaniu i terapii autyzmu.

 

The world innovations combining medicine, engineering and technology

in autism diagnosis and therapy.

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

Przewodniczący

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED

Z-ca Przewodniczącego

dr n. med. Karol Grabowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Członkowie Komitetu

 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Nouchine Hadjikhani

Harvard Medical School/MGH/MIT
Martinos Center for Biomedical Imaging, USA
Gillberg Neuropsychiatry Centre
University of Gothenburg, Szwecja

prof. dr hab. inż. Björn Schuller

Imperial College London, Wielka Brytania
University of Passau, Niemcy

prof. Bryan H. King

Seattle Children’s Autism Center
Child and Adolescent Psychiatry, University of Washington
and Seattle Children’s Hospital, USA

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. Ann Le Couteur

Newcastle University, Institute of Neuroscience, Wielka Brytania

prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Adam Wichniak

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

mgr Rebecca Grzadzinski

Center for Autism and the Developing Brain
NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA

dr Rachael Smith

Young People’s Department / NHS Grampian CAMHS
Royal Cornhill Hospital, Szkocja

dr n. med. Izabela Łucka

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr inż. Agnieszka Landowska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

dr hab. n. med. Jolanta Masiak

Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.

Pracownia Neuroinformatyki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

lek. med. Marzena Pelc-Dymon

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny
dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II, Rzeszów

dr n. med. Elżbieta Czyżyk

Specjalista neurologii dziecięcej
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

dr hab. n. med. Artur Mazur, Prof. UR

Dziekan Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Artur Woźny

Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

mgr Agata Pieniążek

Pedagog specjalny, neurologopeda, ekspert do spraw autyzmu
Koordynator Podkarpackiego Centrum Diagnozy
i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu
oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ZOZ nr 1
Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS