Rzeszów, dnia 29 września 2016 roku

 

Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię
w diagnozowaniu i terapii autyzmu”

„The world innovations combining medicine, engineering and technology
in autism diagnosis and therapy”

 

Harmonogram Konferencji:

 

7:30 – 8:50  Rejestracja Gości

9:00  – Oficjalne przywitanie przybyłych Gości

 

Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS

mgr Agata Pieniążek

 

9:17 – 9:20 Oficjalne otwarcie Konferencji

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED

&

dr n. med. Karol Grabowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

9:20 – 9:35 Wykład

WSPÓŁCHOROBOWOŚĆ W AUTYZMIE („AUTYZM PLUS”), CZYSTY AUTYZM, CECHY AUTYSTYCZNE I KLASYFIKACJA ADOS-2 – WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII W PROCESIE DIAGNOSTYCZNYM

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED

 

 

9:35 – 10:00 Wykład cz.1

ZAANGAŻOWANIE DLA WZMOCNIENIA KOMPETENCJI: EMOCJONALNIE INTELIGENTE ROBOTY I GRY KOMPUTEROWE DLA DZIECI Z  AUTYZMEM

 prof. dr hab. inż. Björn Schuller

Imperial College London, Wielka Brytania

University of Passau, Niemcy

 

 

10:00 – 10:30 Wykład

NEUROFIZJOLOGICZNE BIOMARKERY SCHIZOFRENII

dr hab. n. med. Adam Wichniak

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

 

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa

 

10:50 – 11:25  Wykład

ZASTOSOWANIE ELEKTROENCEFALOGRAFÓW GĘSTEJ MATRYCY DO OCENY PODEJMOWANIA DECYZJI U MŁODZIEŻY Z DIAGNOZĄ AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.

Pracownia Neuroinformatyki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

&

prof. dr hab. med. Marek Masiak

Centrum Medyczne Profesora Marka Masiaka Sp. z o.o. Lublin

&

dr hab. n. med. Jolanta Masiak

Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

11:25 – 11:55 Wykład wideokonferencja

ROLA STANDARYZOWANYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH TAKICH JAK AUTISM DIAGNOSTIC OBSERVATION SCHEDULE (ADOS) W PROCESIE DIAGNOSTYCZNYM ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

prof. Ann Le Couteur

Newcastle University, Institute of Neuroscience, Wielka Brytania

 

 

11:55 – 12:25 Wykład

ZASTOSOWANIE INTERAKTYWNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH OPARTYCH O KOMPUTEROWE MODELE NIEWERBALNEJ GESTYKULACJI CAŁEGO CIAŁA, EMOCJE I NIEWERBALNE SYGNAŁY SPOŁECZNE W TERAPII I REHABILITACJI

Prof. Antonio Camurri

Casa Paganini – InfoMus Research Centre

DIBRIS – University of Genoa, Włochy

 

 

12:25 – 13:30  Przerwa obiadowa

 

13:30 – 14:00 Wykład

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE W AUTYZMIE

prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Rozwojowej

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

14:00 – 14:25 Wykład

POMIAR ZMIANY OBJAWÓW ASD: PREZENTACJA NARZĘDZIA: BRIEF OBSERVATION OF SOCIAL COMMUNICATION CHANGE (BOSCC)

mgr Rebecca Grzadzinski

Center for Autism and the Developing Brain

NewYork – Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medicine, USA

 

14:25 – 14:50 Wykład wideowykład

DIAGNOZA ASD A DSM-5

prof. Bryan H. King

Child and Adolescent Psychiatry for UCSF Health
Child Behavioral Services, Benioff Children’s Hospitals
University of California, San Francisco, USA

Seattle Children’s Autism Center
Child and Adolescent Psychiatry, University of Washington

and Seattle Children’s Hospital, Seattle, USA

 

 

14:50 – 15:15 Wykład wideokonferencja

BADANIA NEUROOBRAZOWE W ZABURZENIACH ZE SPEKTRUM AUTYZMU

prof. Nouchine Hadjikhani

Harvard Medical School/MGH/MIT

Martinos Center for Biomedical Imaging, USA

 

 

15:15 – 15:25 Przerwa kawowa

 

15:25 – 15:55 Wykład

ZABURZENIA DEPRESYJNE I ZABURZENIA ODŻYWIANIA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

dr n. med. Izabela Łucka

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

15:55 – 16:40 Wykład cz.2

ZAANGAŻOWANIE DLA WZMOCNIENIA KOMPETENCJI: EMOCJONALNIE INTELIGENTE ROBOTY I GRY KOMPUTEROWE DLA DZIECI Z  AUTYZMEM

 prof. dr hab. inż. Björn Schuller

Imperial College London, Wielka Brytania

University of Passau, Niemcy

 

 

16:40 – 16:55  Wykład (ADOS-2)

DZIEWCZĘTA I KOBIETY ZE SPEKTRUM AUTYZMU A ADOS-2 – OBIEKTYWNA METODA ANALIZY KOMPUTEROWEJ W DIAGNOSTYCE AUTYZMU

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED

 

 

16:55 – 16:57  Zamknięcie Konferencji

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED

&

dr n. med. Karol Grabowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

16:57-17:00 Oficjalne pożegnanie gości

 

Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS

mgr Agata Pieniążek

 

 

 

`